MU Mới Ra Hôm Nay - Bảng Xếp Hạng MU Đông Người Chơi Nhất 2023

ARCHANGEL MU - GRAND OPEN - New Server - Many Vietnam Players

Season 9.5 Reset Exp Exp Vừa Drop 40%

☑ All Boss Respawn every 1 hour, WebShop: ON, Xshop: ON, Market: ON, Full Option Items: ON, Vip System: ON, 24/7 Uptime, Lag-Free game guaranteed.

  • Alpha test: 17:00 - 5/8/2022
  • Open beta: 17:00 - 6/8/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

Archangel MU - Grand Open 11/01/2022 - JANUARY 11

Season 9.5 Reset Exp Exp Cao Drop 45%

All Boss Respawn every 1 hour, WebShop: ON, Xshop: ON, LIKE & SHARE this post on FB and get 1000 FREE Credits!

  • Alpha test: 14:00 - 9/1/2022
  • Open beta: 18:00 - 11/1/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

Archangel MU - Grand Open 04/09 - SEPTEMBER 4

Season 9.5 Reset Exp Exp Cao Drop 40%

☑ All Boss Respawn every 1 hour, WebShop: ON, Xshop: ON, Market: ON, Full Option Items: ON, Vip System: ON, 24/7 Uptime, Lag-Free game guaranteed.

  • Alpha test: 12:00 - 3/9/2021
  • Open beta: 16:00 - 4/9/2021
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

Open Beta 09/05 MU Liên Quân

Season 9.5 No Reset Exp Exp Thấp Drop 5%

Chuẩn SS9 Non Reset, Phân cấp Exp dễ dàng đuổi top, Không Top Nạp

  • Alpha test: 10:00 - 29/4/2021
  • Open beta: 8:00 - 9/5/2021
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi