MU Mới Ra Hôm Nay - Bảng Xếp Hạng Game MU Online Mới Ra Hay Nhất Dựa Trên Đánh Giá Của Người Chơi

GOBLINMU OPENING NEW SERVER! HIGH ONLINE! MANY PLAYERS FROM ALL WORLD! JOIN NOW!

Season 9 Reset Exp 100 Drop 35%

Freebies Server low x100 OPENING INTERNATIONAL Server Many VITENAM PLAYERS

Open beta: 17:00 - 1/9/2022
Alpha test: 15:00 - 31/8/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

MuSeason9.com Grand opening 2021-01-29

Season 9.0 Reset Exp Exp Thấp Drop 20%

MuSeason9.com Best Mu Online Season 9 Premium server. With custom bosses and events. Stable and Long term project which is balanced from PVE to PVP. X200 Season 9 server GRAND...

Open beta: 18:00 - 29/01/2021
Alpha test: 8:15 - 22/01/2021
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

KHAI MỞ máy chủ Huyền Thoại

Season 9.0 Reset Exp Exp Vừa Drop 5%

Miễn phí 99% - Hỗ trợ tân thủ V.I.P + Pet Panda

Open beta: 8:00 - 30/04/2020
Alpha test: 8:00 - 26/04/2020
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi