Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu VIP Mu VIP
Alpha Test: 20/01/2022 (19h) Open Beta: 21/01/2022 (19h) Alpha: 20/01 (19h) Open: 21/01 (19h)

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

3
Open Beta hôm nay
4
4. mu hà nội free Season 6.9 - Exp 1000x - Drop 10% - cày cuốc - nguyên thủy - đồ giá trị - có auto off (tự nhặt ) còn nhiều tính năng hữu ích
- Server: mỹ đình - Alpha Test: 18/01/2022 (13h) 18/01 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 19/01/2022 (13h) 19/01 (13h)
Open Beta hôm nay
5
4. Mu Bá Vương Season 6.9 - Exp 500x - Drop 30% - Miễn phí 99% , 65K Point , Cày Cuốc
- Server: Hoàng Kim - Alpha Test: 20/01/2022 (19h) 20/01 (19h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 21/01/2022 (19h) 21/01 (19h)
Alpha Test ngày mai
6
4. MU-VTC.COM - Version : 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: THÁNH NỮ - Alpha Test: 20/01/2022 (10h) 20/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 21/01/2022 (13h) 21/01 (13h)
Alpha Test ngày mai
7
4. MU CAO THỦ Season 6.9 - Exp 999x - Drop 95% - Chơi sung sướng lắm
- Server: Thần Long - Alpha Test: 20/01/2022 (13h) 20/01 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 22/01/2022 (13h) 22/01 (13h)
Alpha Test ngày mai
8
8. MU THIÊN QUYỀN : Version : 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: Thần Ma - Alpha Test: 16/01/2022 (10h) 16/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 17/01/2022 (13h) 17/01 (13h)
9
9. Mu thái binh season 6.3 phiên bản wshop cho ae ko có thời gian cày cuốc vẫn có đồ pk Season 6.3 - Exp 300x - Drop 30% - CÓ WSHOP ATIHACK CỰC CĂNG
- Server: Thỗ ĐỊA - Alpha Test: 13/01/2022 (13h) 13/01 (13h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 15/01/2022 (17h) 15/01 (17h)
10
10. MU HOÀN KIẾM - CUSTOM 6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - KHÔNG TỐP NẠP - KHÔNG MỐC NẠP - KHÔNG EVENT TẶNG ĐỒ
- Server: LORENCIA - Alpha Test: 14/01/2022 (10h) 14/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 15/01/2022 (13h) 15/01 (13h)
12
12. MU HOÀN KIẾM - CUSTOM 6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVEN - TÍNH NĂNG - SỰ KIỆN
- Server: Hoàn Kiếm - Alpha Test: 08/01/2022 (10h) 08/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 10/01/2022 (13h) 10/01 (13h)
13
13. MU-PK.NET - Version 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: Chiến Thần - Alpha Test: 08/01/2022 (10h) 08/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 09/01/2022 (13h) 09/01 (13h)
14
14. MU Bá Vương Season 6.9 - Exp 350x - Drop 20% - Giải Trí - Cày Cuốc - 65K Point
- Server: Bá Vương - Alpha Test: 06/01/2022 (11h) 06/01 (11h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 08/01/2022 (11h) 08/01 (11h)
15
15. mu-venus.com Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Open Tặng Sét Custom Full Thần Thời Hạn
- Server: Davias - Alpha Test: 06/01/2022 (19h) 06/01 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 08/01/2022 (19h) 08/01 (19h)
16
16. MU THIÊN QUYỀN : Version : 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: HUYỀN VŨ - Alpha Test: 04/01/2022 (10h) 04/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 05/01/2022 (13h) 05/01 (13h)
17
17. MU-HOALONG.PRO CLASSIC Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: HOA LONG 3 - Alpha Test: 02/01/2022 (10h) 02/01 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 03/01/2022 (13h) 03/01 (13h)
18
18. mu-hanoitv.com Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Chia Sẻ Gửi Ảnh Page Nhận 50k Wcionc
- Server: Hà Nội FREE - Alpha Test: 30/12/2021 (12h) 30/12 (12h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 01/01/2022 (19h) 01/01 (19h)
19
19. MU SS6 Season 6.15 - Exp 5x - Drop 20% - Mu Không WebShop, Mu Không Xshop, Cày Là Có Tất Cả
- Server: Lorencia - Alpha Test: 31/12/2021 (19h) 31/12 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 31/12/2021 (19h) 31/12 (19h)
20
20. SV2.MU HOÀN KIẾM - CUSTOM 6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVEN - TÍNH NĂNG - SỰ KIỆN
- Server: Davias-New - Alpha Test: 27/12/2021 (10h) 27/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 29/12/2021 (13h) 29/12 (13h)
21
21. MU-VTC.COM - Version : 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: THÁNH NỮ - Alpha Test: 26/12/2021 (10h) 26/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 27/12/2021 (13h) 27/12 (13h)
22
22. MU Bá Vương Season 6.9 - Exp 250x - Drop 20% - Miễn phí 99% , Không GHRS , 65K Point , Cày Cuốc
- Server: Bá Vương - Alpha Test: 24/12/2021 (11h) 24/12 (11h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 26/12/2021 (11h) 26/12 (11h)
23
23. mu-venus.com Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Open Tặng Sét Custom Full Thần Thời Hạn
- Server: Full custom - Alpha Test: 24/12/2021 (12h) 24/12 (12h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 26/12/2021 (13h) 26/12 (13h)
24
24. MU PHUC MENH SS6.15 NƠI CÀY CUỐC THỎA TRI ĐAME Season 6.15 - Exp 500x - Drop 40% - GAME DEP CHUẨN KO LAGGG,DỄ CHƠI CÀY CUỐC HÓT THÁNG 12
- Server: Đất Việt - Alpha Test: 22/12/2021 (10h) 22/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 24/12/2021 (13h) 24/12 (13h)
25
25. MU-PK.NET - Version 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: Bão Tố - Alpha Test: 22/12/2021 (10h) 22/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 23/12/2021 (13h) 23/12 (13h)
26
26. Mu Thiên Thần Season 6.9 - Exp 300x - Drop 20% - Free 100%, Không WebShop, Cày Wcoin
- Server: Tru Tiên - Alpha Test: 21/12/2021 (13h) 21/12 (13h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 22/12/2021 (13h) 22/12 (13h)
27
27. MU-HOALONG.PRO CLASSIC Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: HOA LONG 3 - Alpha Test: 20/12/2021 (10h) 20/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 21/12/2021 (13h) 21/12 (13h)
28
28. Mu Hồi Xưa Season 2 - Exp 100x - Drop 5% - Miễn Phí Cày Cuốc Pk Giải Trí
- Server: Cổ Xưa - Alpha Test: 18/12/2021 (13h) 18/12 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 20/12/2021 (13h) 20/12 (13h)
29
29. MU HOÀN KIẾM - CUSTOM SS6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - Chuẩn Cầy Cuốc - Max Item 3 opt - thêm đồ mới
- Server: Hoàn Kiếm - Alpha Test: 18/12/2021 (10h) 18/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 19/12/2021 (13h) 19/12 (13h)
30
30. Mu Thiên Nữ Season 6.15 - Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc free all
- Server: Linh Hồn - Alpha Test: 15/12/2021 (19h) 15/12 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 17/12/2021 (19h) 17/12 (19h)
31
31. Mu Boba Season 6.15 - Exp 150x - Drop 50% - Cày cuốc free all ingame
- Server: Sức Mạnh - Alpha Test: 15/12/2021 (19h) 15/12 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 17/12/2021 (19h) 17/12 (19h)
32
32. mu-hanoixua.info Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - 🎁 Open Tạo Nhân Vật Có Ngay Sét Custom Wing Vũ Khí Khiên + Pét Thời Hạn
- Server: Thiên Đế - Alpha Test: 14/12/2021 (19h) 14/12 (19h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/12/2021 (19h) 16/12 (19h)
33
33. MU-VTC.COM Version 6.15 Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - SIÊU BOSS 24H - CHUẨN PK - TRAIN NHẬN WINCOI FREE
- Server: THIÊN SỨ - Alpha Test: 15/12/2021 (10h) 15/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 16/12/2021 (13h) 16/12 (13h)
34
34. MU-HOALONG.PRO CLASSIC Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: HOA LONG 2 - Alpha Test: 13/12/2021 (10h) 13/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 14/12/2021 (13h) 14/12 (13h)
35
35. Mu Thần Tài Season 6.15 - Exp 5000x - Drop 20% - đồ bán tất xshop - máp cày wc 10wc/1 quái - treo off có auto nhặt - boss ra liên tục
- Server: PHÚC LỘC - Alpha Test: 12/12/2021 (13h) 12/12 (13h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 13/12/2021 (13h) 13/12 (13h)
36
36. MU-PK.NET - Version 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: Phá Thiên - Alpha Test: 12/12/2021 (10h) 12/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 13/12/2021 (13h) 13/12 (13h)
37
37. MuKhoiNguyen Season 6.9 - Exp 500x - Drop 20% - cày Free
- Server: Khởi Nguyên - Alpha Test: 11/12/2021 (19h) 11/12 (19h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 13/12/2021 (19h) 13/12 (19h)
38
38. SV2.MU HOÀN KIẾM - CUSTOM 6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVEN - TÍNH NĂNG - SỰ KIỆN
- Server: Davias-New - Alpha Test: 11/12/2021 (10h) 11/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 12/12/2021 (13h) 12/12 (13h)
39
39. MU Quyền Vương Season 6.3 - Exp 250x - Drop 30% - Không Tu Chân , Không Danh Hiệu , Max Wing 3
- Server: Quyền Vương - Alpha Test: 08/12/2021 (20h) 08/12 (20h)
- Phiên bản: Season 6.3 - Open Beta: 10/12/2021 (20h) 10/12 (20h)
40
40. mu-hanoitv.com Season 6.15 - Exp 9999x - Drop 50% - Hệ thống Rank VIP-Danh Hiệu-Tu chân - Quân hàm
- Server: Hà Nội Custom - Alpha Test: 07/12/2021 (12h) 07/12 (12h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 09/12/2021 (19h) 09/12 (19h)
41
41. MU-HOALONG.PRO CLASSIC Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: HOA LONG 1 - Alpha Test: 08/12/2021 (10h) 08/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 09/12/2021 (13h) 09/12 (13h)
42
42. Mu Sài Gòn Pro Season 6.15 - Exp 500x - Drop 50% - Sự Kiện Đual Wcoi Cống Hiến
- Server: Lu Xu Ry - Alpha Test: 06/12/2021 (8h) 06/12 (8h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 07/12/2021 (13h) 07/12 (13h)
43
43. Mu Càn Long Season 6.9 - Exp 400x - Drop 50% - Tìm Lại mu ss6, sự kiên hấp dẫn mời ae đón chờ siêu phẩm
- Server: Hoàng Kim - Alpha Test: 05/12/2021 (8h) 05/12 (8h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 06/12/2021 (13h) 06/12 (13h)
44
44. MU THIÊN QUYỀN : Version : 6.15 Classic Season 6.15 - Exp 800x - Drop 50% - FULL EVEN 24H00 .THỐNG LĨNH TRANH TÀI . BẢN SIÊU BOSS
- Server: Phượng Hoàng - Alpha Test: 05/12/2021 (10h) 05/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 06/12/2021 (13h) 06/12 (13h)
45
45. MU HOÀN KIẾM - CUSTOM 6.15 Season 6.15 - Exp 3000x - Drop 30% - FULL CUSTOM - EVEN - TÍNH NĂNG - SỰ KIỆN
- Server: Hoàn Kiếm - Alpha Test: 04/12/2021 (10h) 04/12 (10h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 05/12/2021 (13h) 05/12 (13h)
46
46. Mu Sài Gòn Season 6.15 - Exp 500x - Drop 50% - bos vàng nhiều, đual top hàng tuần, even hấp dẫn
- Server: Ma Tộc - Alpha Test: 04/12/2021 (8h) 04/12 (8h)
- Phiên bản: Season 6.15 - Open Beta: 05/12/2021 (13h) 05/12 (13h)
47
47. Mu tinh nghia season6.9 siêu cầy cuốc trong tháng 12 Season 6.9 - Exp 500x - Drop 30% - GAME DEP CHUẨN KO LAGGG,DỄ CHƠI CÀY CUỐC HÓT THÁNG 12
- Server: Thiên Mệnh - Alpha Test: 03/12/2021 (9h) 03/12 (9h)
- Phiên bản: Season 6.9 - Open Beta: 04/12/2021 (13h) 04/12 (13h)
48
48. MU VIỆT NAM SEASON 2 ITEAM GIÁ TRỊ, KHÔNG WEBSHOP Season 2 - Exp 100x - Drop 10% - ĐUA TOP TEST NHẬN ATM
- Server: CỔ LOA - Alpha Test: 02/12/2021 (13h) 02/12 (13h)
- Phiên bản: Season 2 - Open Beta: 04/12/2021 (13h) 04/12 (13h)
49
49. Mu Trống Đồng Season 16 - Exp 9999x - Drop 60% - free play 99%
- Server: Long Phụng - Alpha Test: 02/12/2021 (13h) 02/12 (13h)
- Phiên bản: Season 16 - Open Beta: 04/12/2021 (13h) 04/12 (13h)
Tìm kiếm Mu theo phiên bản:

Hướng dẫn Mu Online mới cập nhật

ướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn Hướng dẫn Nhiệm Vụ 1, 2, 3

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
23/07/2021
ướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Hướng dẫn Ép Socket, Khảm Socket, Xiên hạt nguyên tố

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Mu Away

Để ép dòng vàng Harmony Mu Online cần có Hòn Đá Tạo Hóa. Hướng dẫn ép dòng vàng, gia cường, phục hồi, nâng cấp dòng vàng Harmony Mu Online

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Hướng dẫn Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Cài đặt Mu AwaY trên Android, iOS và PC

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
ướng dẫn Npc

Hướng dẫn Npc

test

Mu Online PC Hệ thống ép đồ
19/07/2021
Xem thêm các bài hướng dẫn Mu Online