MU Mới Ra Hôm Nay - Bảng Xếp Hạng MU Đông Người Chơi Nhất 2023

Global MU Online Season 17 X9999 | X500 New Server

Season 17 Reset Exp x500 Drop 80%

GlobalMu Online Season 17 X500 server, Grand Opening 6.May | GlobalMuOnline S17 X9999 Max style server Opening 3.march 18.00

  • Alpha test:
  • Open beta: 20:00 - 6/5/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

Ancientmu Mu Online Season 17 Part 2-2 X500

Season 17 Reset Exp x500 Drop 90%

Server economy is built on play-to-win style, as every item must be hunted or crafted in-game by the player! Reset reward: 20 Wcoins 1000 Ruud!

  • Alpha test:
  • Open beta: 18:00 - 8/7/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi