MU Mới Ra Hôm Nay - Bảng Xếp Hạng MU Đông Người Chơi Nhất 2023

⚠STARRED MU ONLINE! ⚠MANY VN PLAYERS! ⚠NEW SV OPEN!

Season 12 Reset Exp 500 Drop 35%

⚠️ Exclusive Rank Quest! Do simple quests, increase rank and get rewards! ⚠️ Special Grand Reset Reward! Damage and HP +10% extra each Grand Reset!

  • Alpha test: 16:00 - 15/8/2022
  • Open beta: 17:00 - 16/8/2022
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi

SVMU.info [SEASON 12] - DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

Season 12 No Reset Exp Exp Vừa Drop 30%

SVMU.info [SEASON 12] - DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM Một server nhỏ tâm huyết, mình không thương mại nên sẽ không chạy quảng cáo thu hút mem nhiều, phần vì...

  • Alpha test: 20:00 - 06/09/2020
  • Open beta: 9:00 - 12/09/2020
Lượt xem (2,000)

Xếp hạng(0)

Chi tiết Theo dõi