uploads/banner/5LGHa643V3IpJUY9B73d1e9Y37J5QsaAxnmHpzto.gif
uploads/banner/9uWyEsTndYxNTXcOF5HSidFemVZyBq0s1f4HyBbX.png
uploads/banner/uW9eBLszgrJEPwlyc0kQh4Ukt1Izn3n4lo2wPozX.jpg uploads/banner/wfxgTNXyVvaWSJZZQF7lmbCKyf6tEwAwZHOicL6P.gif uploads/banner/zCwNw2ByzhwNZ6w0McSHoZRft2GfRh2Kv7vWiUj6.gif uploads/banner/E8fgI63JAElu5dA0qEkvmitMZGQjG5GNmhWnVlS0.png

MU MỚI RA THÁNG 08 2021 - MU CXC Season 6.9 - Không top nạp không mốc nạp

image

Trang chủ: http://mucxc.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-CXC-102393445503697

Phiên bản: Season 6.9 - Máy chủ: máy chủ BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset, Exp 800x, Drop 90%

Alpha Test: 24/08/2021 (10h) - Open Beta: 25/08/2021 (10h)

GIỚI THIỆU MU SS69 MỚI RA - MU CXC MỚI RA THÁNG 08 2021 - mucxc.com

Máy Chủ Mới- Sv BÁ VƯƠNG

Anphatest : 10h ngày 24/08

Open beta : 10h ngày 25/08

💻 Thông tin tính năng mới

🔰 Hệ thống Boss Class tích hợp với sự kiện Khiêu chiến boss guild

🔰 Chức năng đổi đồ exl, đồ thần mới lạ

🔰 Even hỗn chiến, đấu trường thần ma, đại chiến guil

🔰 Hệ thống tiệc rượu mới lạ hấp dẫn

🔰 Item Custom có chọn lọc cực đẹp ko quá màu mè

🔰 Các Sét Đồ Theo Cấp Bậc và tổng hợp các loại wing cực đẹp

❗️ Ghi chú bởi timmumoira.com: nếu bài giới thiệu mu mới ra có like & share nhận code game, vui lòng tham gia trực tiếp tại Fanpage của MU CXC theo đường dẫn sau: https://www.facebook.com/Mu-CXC-102393445503697

Tìm kiếm Mu theo phiên bản: